Výsledky zápisu na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Sluníčko Šumperk
Evaldova 1907/25, 787 01 Šumperk

Datum zveřejnění od 18.5.2023

Číslo žádosti
Stav
Pracoviště
MŠ - 00795/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00815/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00816/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00817/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00818/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00819/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00820/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00821/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00822/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00823/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00824/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00825/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00826/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00827/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00828/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00829/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00830/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00831/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00832/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00833/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00834/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00835/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00836/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00837/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00838/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00839/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00840/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00841/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00842/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00843/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00844/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00845/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00846/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00847/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00848/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00849/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00850/2023
Nepřijato
MŠ - 00851/2023
Nepřijato
MŠ - 00852/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00853/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00854/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00855/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00856/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00857/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00858/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00859/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00860/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00861/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00862/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00863/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00864/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00865/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00866/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00867/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00868/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00869/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00870/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00871/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00872/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00873/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00874/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00875/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00876/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00877/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00878/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00879/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00880/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00883/2023
Nepřijato
MŠ - 00884/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00885/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00886/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00887/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00888/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00889/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00890/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00891/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00892/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00893/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00894/2023
Přijato
Gen. Krátkého
MŠ - 00895/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00896/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00897/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 00898/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00899/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00900/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00901/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00902/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00903/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00904/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00905/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00906/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 00907/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 00908/2023
Přijato
Šumavská
MŠ - 01014/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 01025/2023
Přijato
Vrchlického
MŠ - 01030/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 01059/2023
Přijato
Evaldova
MŠ - 01067/2023
Přijato
Evaldova